A biológiai természettörvények

”Az Új Orvostudomány napvilágra kerülése egy óriási előrelépés, egy civilizációs lépcsőfok az emberiség történelmében, azon belül is a megbetegedések megértésében, kezelésében és vezérlésében. Először van lehetőségünk megérteni, és tudatosan vezérelni testi elváltozásainkat. A mandulagyulladástól a rákos megbetegedésekig…"

Mielőtt azt gondolnád, hogy ez valami valóságtól elrugaszkodott elgondolás, vagy feltételezés, tudnod kell, hogy az Új Orvostudomány természettudományos alapokon nyugszik. Egyszerre három szinten igazolt és bizonyított! A „tudományos feltételezések” kivételével a „régi orvostudomány” minden tényszerű adatára támaszkodik! Ami az iskolában oktatott orvostudományban tény volt, az itt is tény. Vérkép, leletek, adatok, tünetek… Attól „új” ez az orvostudomány, hogy az adatokból levont következtetés változott meg, és valami egészen más, mint amiben korábban „hittünk” – a megbetegedés nem más, mint egy értelmes biológiai válaszreakció érzelmi kilengéseinkre – és nem „kórokozók aljas támadása”, vagy a testünk tönkremenetele. Az Új Medicina természettudomány! Sokkal több, mint a „régi”, sokkal több tényszerű adatot foglal magába, a testi megbetegedésekkel együtt járó agyi és lelki jelenségekről. Az Új Orvostudomány nem csak egy, hanem egyszerre három szinten térképezi fel az embert, lélek, agy és szervek összességében.

A „régi” orvostudomány csak és kizárólag a testi tünetekre korlátozódott, elvágta magától a lehetőséget, hogy megértse a betegségek kialakulásának mechanizmusát. Az agyat egy lapon említette a szervekkel - figyelmen kívül hagyta annak különleges, vezérlő szerepét - és a lélekkel pedig, egyáltalán nem foglalkozott. Ez azt jelenti, nem vették figyelembe, nem vizsgálták, nem regisztrálták a megbetegedésekkel együtt járó lelki folyamatokat. Ez súlyos hiányosság! Döbbenetes tény, hogy az iskolában oktatott orvostudományban soha nem keresték a megbetegedések értelmét! Vizsgálódás nélkül abból indultak, ki, hogy az, valami természetellenes, abnormális és kivágni, kimérgezni, kiégetni való dolog. A vizsgálódás kiterjesztésével viszont beigazolódott, hogy ezek értelmes jelenségek, amelyek a lelki konfliktusainkból, a közben érzett érzelmi kilengéseink hatására alakulnak ki. Ráadásul minden testi folyamatot az agyunk vezérel! (…) Az Új Orvostudományban helyére kerültek az agyi „elváltozások” (mert az agyban minden megbetegedésnek nyoma van) és a korábbi orvostudományi rendszer kibővült a lelki tünetekkel is. Végeredményben kiderül, hogy megbetegedés nem más, mint egy Lelki – Agyi – Szervi szinteken egyszerre és párhuzamosan lezajló folyamat, aminek biológiai értelme, célja, rendeltetése van, és ez nem más, mint a túlélés biztosítása, lehetővé tétele.

Először is, mi az a természettörvény?

Olyan szabályszerűség, törvényszerűség, amit leír, az tény, tehát igaz, és ezért bárhol, bármikor, bárki által ellenőrizhető. Például ahhoz, hogy egy kisgyermek megszülessen, kell egy férfi és egy nő. Egy nőből vagy két nőből, egy férfiből vagy két férfiből nem jöhet létre kisgyermek. Ez természettudományos tény. Akárcsak a gravitáció létezése. Akár hiszel benne, akár nem, ha kilépsz az ablakon a negyedik emeletről, összetöröd magad. (Persze mondhatjuk naiv, babonás módon, hogy a gravitáció ezért rosszindulatú - de ez attól, még nem úgy van.)

Az Új Orvostudomány biológiai természettörvényei is így működnek. Természettudományos tények. Nem kell hinned benne! Nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti: ahhoz, hogy egy megbetegedésed kialakuljon, el kell szenvedned egy érzelmi megrázkódtatást. Punktum. Mielőtt a természettörvényekre kitérünk, szeretnék néhány szót ejteni arról az emberről, akinek a mai tudásunk köszönhető. A biológiai természettörvények felfedezése, az összefüggések feltárása és az Új Orvostudomány leírása  a német kutatóorvos, Dr. Ryke Geerd Hamer nevéhez fűződik. 1978-ban a fiát baleset érte, és a fiú édesapja karjaiban meghalt. Borzasztó sokk volt ez az édesapjának. Hamer doktornak ezután feltűnt, hogy 1979 tavaszán kialakult egy hererákja. Mivel ő „orvos”, és hallott már a biológiáról, volt már fogalma a testünk szerveinek biológiai funkciójáról, felötlött benne a kérdés: „Vajon van-e valami összefüggés a fiam, utódom elvesztése, és a szaporító szervrendszerem - a herém - „daganatos” elváltozása között?„ Hamer doktor ebben az időben egy németországi rákklinikán dolgozott belgyógyász főorvosként. Egyben lehetősége volt elbeszélgetni sok rákos beteggel, és betegei esettörténetét kezdte kutatni... Rájött, hogy minden hererákos beteg életében történt egy övéhez hasonló súlyos érzelmi megrázkódtatás, röviddel a rák megjelenését megelőzően! Ami igazán érdekes dolog, hogy a hererákos betegek esetfeltárásánál csupán egyetlen egy közös nevezőt talált! Egyetlen egy dolog volt közös a hererákos betegeknél, az elszenvedett sokkélmények, a lelki megrázkódtatások érzelmi tartalma: egy súlyos veszteségi konfliktus önértékelés letöréssel: egy szeretett hozzátartozó, gyermek, családtag, barát, vagy éppen háziállat elvesztése vonatkozásában. Hamer doktor ezután rájött, hogy a máj-daganatnál másféle, éhezési, éhen-pusztulási konfliktusról van szó. Úgy tűnt, minden ráktípusnak van sajátos, elváltozást beindító érzelmi konfliktusa… Ezen a nyomon elindulva Hamer doktor az elmúlt két évtizedben barátai segítségével, több mint negyvenezer esettörténet alapján állította össze az Új Orvostudomány tudományos táblázatát. Az ebben foglaltak, bárhol, bármikor, bárkin ellenőrizhetőek. A táblázat tartalmazza az említésre méltó megbetegedéseket, a megbetegedéseket kiváltó biológiai konfliktusok érzelmi tartalmát, az elváltozáshoz tartozó agyi góc elhelyezkedését az agyban, az elváltozások biológiai értelmét, és hogy milyen tüneteket tapasztal az érintett az ún. konfliktus-aktív ráknövekedési, valamint a konfliktusmegoldás utáni gyógyulási helyreállítási szakaszban.

Mivel az Új Orvostudomány egy tudományos, mérnöki precizitású rendszer, szükséges megjegyezni, hogy NEM ÉRVÉNYES balesetek, mérgezések, a természetellenes (abnormális vagy egyoldalú táplálkozás is), besugárzás, és (az ezekre visszavezethető) fejlődési rendellenességek következtében kialakuló elváltozásokra.

Nézzük a „sorsfordító” természettörvényeket: Első biológiai természettörvény